podcast news play företagaren I media förmån

Prao

Företagarna välkomnar riksdagens beslut om att återinföra obligatorisk prao.

Behovet av en närmare koppling mellan skola och arbetsliv är tydligt vid inträde på arbetsmarknaden i dag. Företagen har ett stort behov av att anställa men har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Inom vissa branscher finns stora utmaningar att hitta rätt utbildad arbetskraft, men det som är gemensamt för alla branscher är att det är svårt att hitta personer med rätt egenskaper, attityd och förmågor. Dessa faktorer är utmaningar som förenar företag oavsett företagsstorlek, vilken utbildningsnivå och vart i Sverige företagen är verksamma. 

Prao möjliggör erfarenhetsutbyte 

Vi är övertygade om att dessa utmaningar grundas i att skola och arbetsliv under allt för lång tid glidit ifrån varandra. Praktiktillfällen och arbetslivets delaktighet och närvaro i skolan har av flera skäl minskat sedan den obligatoriska praon avskaffades.  Därför är välkomnar vi om att den obligatoriska praon har återinförts.  

Elever behöver ha naturliga mötesplatser med arbetslivet. Prao möjliggör erfarenhetsutbyte mellan unga, företagare och de som är etablerade på arbetsmarknaden. Det ger kontakter, förebilder och inblick i olika yrken och hur det fungerar på en arbetsplats. Det är ett sätt att möjliggöra för unga att få sin första arbetslivserfarenhet och för företagare att lära sig mer om nya generationer och deras drivkrafter. Det är även sätt för företagare att öka kunskap om och stärka attraktiviteten för branscher, att få fler elever att se deras bransch som en framtidsbransch. 

Prao ger rätt kompetens 

Prao är en stor tillgång för elever som vill prova på olika yrken, inte minst för de elever som känner osäkerhet kring val av utbildning och framtida arbete. 

Att vara ute på olika arbetsplatser ger inblick i olika typer av verksamheter. Det ökar även elevers förmåga att anpassa sig och vara öppen för olika typer av arbetsplatser – någon som blir allt viktigare då framtidens arbetsmarknad ställer större krav på flexibilitet, mångsidighet och problemlösning. Dessa är viktiga egenskaper i framtidens arbetsmarknad och ett sätt att säkerställa rätt kompetens hos individen för en föränderlig arbetsmarknad. 

Modell för prao 

För att säkerställa ett gott samarbete mellan skolans huvudmän, som är ansvariga för anskaffningen av praoplatser, och arbetsgivare kommer Företagarna att ta fram ett verktyg som tar sikte på god dialog och nära samverkan för en bättre prao. Hur samarbetet ser ut kring prao runt om i landet varierar. Verktyget kommer bestå av en workshop som tar avstamp i de lokala förutsättningarna. Den samlar kommun, skolans huvudmän och företagare samt andra arbetsgivare till dialog, om hur just de kan samverka lokalt för en värdegivande prao. Målet med workshopen är att ta fram en lokalt anpassad modell. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.