headphones newspaper video-player

Praktik

Praktik är viktigt då elever och studenter ofta saknar förståelse för arbete, yrkesspecifik kunskap och rätt attityder för vad som krävs i ett modernt arbetsliv.

Utbildningsväsendet måste tydligare koppla an till arbetslivet. Modeller för arbetslivsinriktad praktik måste utvecklas genom hela utbildningssystemet. Denna utveckling bör ske i samverkan med arbetsgivare. Det är viktigt att näringslivet bjuds in till att delta i utformningen av utbildning då svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för små- och medelstora företag. Läs mer under Prao.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD