headphones newspaper video-player

Personaloptioner

Företagarna anser att personaloptioner är en viktig väg framåt för att små bolag som ännu inte har finansiella muskler ska kunna attrahera den personal som behövs för att driva företaget framåt.

Att villkoren för personaloptioner behöver förbättras har det funnits en bred politisk enighet om.  Företagarna välkomnade regeringens förslag som började gälla 1 januari 2018 till nya s.k. kvalificerade personaloptioner när de presenterades som ett steg i rätt riktning – även om de är behäftade med vissa begränsningar, och ännu mer skulle kunna göras för att förbättra villkoren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD