headphones newspaper video-player

Patent

Företagarna arbetar för en breddad syn på innovation som inkluderar småföretag och annan innovation än traditionella tekniska patent, så som immaterialrätt, nya affärsmodeller, digitalt innehåll och distributionsformer.

Immaterialrätt och patent 

Immaterialrätten brukar delas upp på två områden. Det ena området är det industriella rättsskyddet som innefattar varumärkesrätt, firmarätt, patenträtt, växtförädlarrätt och mönsterrätt. Det andra området innefattar det upphovsrättsliga skyddet för verk och närstående rättigheter. Vad gäller patenträtt för uppfinningar är anställningsförhållandet reglerat enligt lagen om arbetstagares uppfinningar. Inom upphovsrättens område finns vissa särregleringar, men i relation till arbetsgivare är stora delar av detta område fortfarande oreglerade. 

Patent och tillväxt 

Tillväxt i sysselsättning och inkomster sker i växande småföretag som skapar innehåll och tjänster, snarar än i storföretag där digitaliseringen snarare driver fram rationaliseringar.  

Ofta finns företags värde just i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling, än de som inte gör det. Företagarnas arbetar därför för att innovationssystemen utformas så att små innovativa digitala företag kan ta del av dem på lika villkor. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD