podcast news play företagaren I media förmån faq

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader. Det är själva inköpsproceduren som kallas offentlig upphandling.

För att kunna göra goda affärer för skattepengarna är det viktigt med konkurrens i upphandlingarna. Det är oroväckande att antalet anbud i de offentliga upphandlingarna minskar. Företagarnas studier visar att 27 procent av de små företagen deltar i offentlig upphandling. Företagarna arbetar för att den siffran ska öka.  

För att uppnå detta är det viktigt att minska krånglet vid offentlig upphandling. Dessutom är det viktigt att de upphandlande myndigheter så långt det går gör det möjligt att lägga anbud på mindre delkontrakt i stora upphandlingar.  

År 2017 ändrades upphandlingsreglerna vilket innebär utmaningar för små företag, särskilt i fråga om ökat samhällspolitiskt kravställande. För att fler små företag att delta i offentliga upphandlingar behöver kravställandet ses över. Endast krav som är rimliga och relevanta bör ställas. Ställda krav bör sedan även följas upp. Dessutom bör inte kontrakten vara alltför stora utan bör så långt som möjligt delas upp i mindre delar. 

Företagarna jobbar för att få igång en bättre dialog om offentlig upphandling mellan mindre företag och upphandlande myndigheter. Det bidrar vi bland annat med i form av att vi arrangerar och/eller medverkar vid nationella, regionala eller lokala seminarier där offentlig upphandling diskuteras. 

Företagarna erbjuder sina medlemmar gratis juridisk telefonrådgivning, vilket även innefattar området offentlig upphandling. Vi hjälper också till att driva ärenden, mot ersättning. 

Mer från A-Ö – Företagarpolitisk ordlista

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.