podcast news play företagaren I media förmån

Kompetensförsörjning

Svårigheten med att hitta lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för småföretag.

Sverige har under lång tid befunnit sig i en stark ekonomisk tillväxt, men vi börjar se tecken på avmattning. En av de främsta orsakerna till detta är just svårigheterna att hitta rätt arbetskraft. Hela 8 av 10 företagare som vill rekrytera anger att de upplever att det är svårt att hitta rätt arbetskraft.  

I slutet av 2016 publicerade Företagarna rapporten Det är attityden dumbom som kartlagde småföretagens kompetensbehov och vilka utmaningar de ser kopplat till att hitta rätt kompetens. Resultat visade bland annat att endast hälften av de som försökt rekrytera de senaste två åren har lyckats göra det. I rapporten Jobbskaparna ser vi att kompetensbristen har många negativa effekter för företagare och företag. Bland annat tvingas företagaren själv arbeta övertid, kostnaden för upplärning och utbildning av nya medarbetare ökar och de tvingas tacka nej till beställningar/ordrar. En positiv påverkan finns av kompetensbristen, det är att det leder till att många företagare satsar och investera i just kompetensutveckling för befintliga medarbetare.  

Många företag efterfrågar dock en bättre matchning av utbildningarna som ges och arbetsmarknadens behov. Det är även viktigt att unga får praktiska erfarenheter medan de går i skolan, till exempel genom Prao

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.