headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Jobbsökarna

Jobbsökarna sjösattes i början av 2013 som ett samarbete mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen.

I projektet arbetade en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen med utgångspunkt från Företagarnas regionkontor och jobbade uppsökande för att hitta dolda jobb och arbetsuppgifter som behöver göras men som inte blir gjorda i landets småföretag. Samtidigt samlades erfarenheter för att bättre förstå de behov som finns bland arbetsgivare i små- och medelstora företag.   

Projektet blev en så stor succé att det nu avslutade projektet blivit en etablerad arbetsmetod hos Arbetsförmedlingen där hela avdelningar inom myndigheten numera arbetar uppsökande mot målgruppen småföretag.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap