headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Internationell handel

Handel med andra länder och företags förmåga att nå ut på internationella marknader är avgörande för Sveriges ekonomi, arbetsmarknad och vår gemensamma välfärd.

Svenska företags internationella handel har hittills dominerats av storföretagen. Denna bild av internationaliseringen börjar dock gradvis ändras. Globaliseringen innebär att det fysiska avståndet har minskat i betydelse och att det blir enklare och billigare för småföretag att handla med länder på andra sidan jorden.  

Trettio procent av Sveriges export går i dag utanför EU. Genom en bättre samordning av det statliga exportstödet och att inkludera fler småföretag i satsningar, så kan småföretagen bättre utnyttja sin potential och den öka den internationella handeln.  

Småföretag och internationell handel 

Mycket av Sveriges välstånd bygger på internationell handel. Därför är det viktigt med goda förutsättningar för både export och import. Företagarna arbetar för att exportreglerna ska vara gynnsamma och handelshinder minska, så att även småföretag kan vara med i den internationella handeln.