headphones newspaper video-player

Inkomstskatt

Inkomstskatt är den skatt som betalas på beskattningsbar inkomst.

Om du har ett aktiebolag betalar företaget bolagsskatt på vinsten och du betalar inkomstskatt på den lön och utdelning som du får från aktiebolaget. 

Om du har en enskild firma eller är bolagsman i handelsbolag ska du ta upp de del av företagets resultat som inkomst av näringsverksamhet.  Beräkningen av den skatterättsliga vinsten bygger på redovisningsreglerna men det finns vissa specialregler. 

Företagarna anser att det i dag är alltför hög skatt på förvärvsinkomster.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap