headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Föräldraförsäkring

Med dagens föräldraförsäkring tvingas ofta företagare välja mellan föräldraskap och att driva sitt företag vidare.

För att ta del av föräldraförsäkringen är det inte tillåtet att arbeta. I praktiken tvingas därför majoriteten av alla egenföretagande småbarnsföräldrar att bryta mot reglerna i föräldraförsäkringen för att kunna kombinera sina företag med familjelivet – det är inte realistiskt att inte arbeta i företaget om man vill ha ett företag att återvända till efter föräldraledigheten.

Företagarna vill göra det enklare att kunna kombinera föräldraskap med företagande genom möjlighet att överlåta föräldradagar till närstående och att kunna ha en viss verksamhet i företaget kombinerat med föräldraledigheten.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap