headphones newspaper video-player

Föräldrafällan

Trygghetssystemen måste även passa företagare, oavsett vilken företagsform de använder. Företagare måste ha samma möjligheter att vara föräldralediga som anställda har. I rapporten Föräldrafällan visar vi att det är stor skillnad. Vi har lyckats övertyga regeringen om att bättre villkor för företagare ska vara ett fokusområde i den nya utredningen om föräldraförsäkringen.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD