headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Finansiering

Många mindre företag har svårt att expandera verksamheten på grund av svårigheter och höga kostnader relaterade till finansiering.

Mindre och växande företag är i högre grad beroende av finansiering från ägare och närstående, som familj och vänner. Företagarnas finansieringsrapport från 2018 visar att 14 procent av de tillfrågade företagen har tagit ett lån från familj, vänner eller ägare som finansierade en eller flera investeringar det senaste året. Det är en fördubbling jämfört med 2016.  

Crowdfunding som ny finansieringsmöjlighet 

Nya finansieringslösningar såsom crowdfunding börjar växa fram i Sverige men det tar tid innan det stora flertalet börjar använda dessa. Dock kommer utvecklingen att sätta press på storbankerna. I dag upplever företagare att bankfinansiering är svårt på grund av höga krav på säkerhet och personlig borgen.  

Företagarnas arbete för finansiering 

När mindre och medelstora företag inte får möjlighet att finansiera sin expansion innebär det färre nya jobb, mindre arbetsgivaravgifter, lägre inkomstskatter och högre kostnader för arbetslösheten. Företagare och företagens anställda bör uppmuntras att investera i företag genom b.la. skatteavdrag och personaloptioner. Ökad konkurrens på lånemarknaden och bland riskkapital förbättrar tillgången till kapital för de mindre företagen. 

Mer om finansiering

Starta bolag eller investera – guider och tips för att ordna finansieringen hittar du på: Finansiera företag! - Specialsajt om finanisering
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap