headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som aktiebolag och ekonomiska föreningar betalar på vinsten under året.

Läs mer om bolagsskatt och hur det beräknas här.

Företagarna menar att det inte bara är nivån på bolagsskatten som styr var investeringar sker, utan även andra kostnader och företagsklimatet i övrigt. Eftersom småföretagen skapar de nya jobben, borde skattelättnader som gynnar de mest prioriteras. Den tyngsta skattebördan för småföretagen är löneskatterna. Därför borde sänkta löneskatter och ett investeraravdrag för investeringar i småföretag prioriteras än sänkt bolagsskatt. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap