podcast news play företagaren I media förmån faq

Arbetstillstånd

Arbetskraftsinvandringen bidrar med tio miljarder till svensk produktion varje år. Utgångspunkten i Sverige borde därför vara att förenkla för arbetstillstånd, snarare än försvåra.

Det största tillväxthindret för svenska företag är svårigheterna med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt har ogenomträngliga och oförutsägbara regler för arbetstillstånd under lång tid försvårat för utomeuropeiska medborgare att få arbetstillstånd. Tillämpningarna av reglerna för arbetstillstånd har även medfört att personer som redan arbetar i Sverige och som sökt förnyat arbetstillstånd utvisas på grund av mindre eller oavsiktliga fel i villkoren. 

Utöver den osäkra situationen för den som söker arbetstillstånd är regelverket särskilt administrativt betungande för mindre företag, där enskilda medarbetares kompetens är desto viktigare. Såväl tillväxttakt som internationell handel hålls därmed tillbaka och på sikt försvagas den svenska konkurrenskraften. 

Möjliggör en helhetsbedömning gällande arbetstillstånd 

Företagarna arbetar för ett regleringen gällande arbetstillstånd ska möjliggöra en helhetsbedömning där även ytterligare faktorer kan behöva vägas in. Detta är i linje med nuvarande rättspraxis så som den utformats genom Migrationsöverdomstolens avgöranden.  

Återkallelser och utvisningar som framstår som obefogade medför att attraktionskraften hos den svenska arbetsmarknaden minskar, vilket försvårar företagens kompetensförsörjning. De allra flesta företag som rekryterar utländsk arbetskraft vill göra rätt, men misstag kan begås på grund av okunskap eller slarv för att andra villkor än de som regleras genom kollektivavtal är praxis i branscher och företag. Regeringen bör därför skyndsamt säkerställa och följa upp att Migrationsverket efterlever nuvarande rättspraxis. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.