headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Det finns i dag många arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program med syfte att inkludera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden som inte ger tillräckligt bra resultat.

De arbetsmarkandspolitiska åtgärderna är krångliga och upplevs som administrativt betungande för arbetsgivarna och har kvalifikationskrav såsom åldersgränser och tid i arbetslöshet. Det leder till att den önskade effekten av insatserna blir ouppnådd; individer fortsätter att vara arbetslösa och arbetsgivare står utan arbetskraft.  

Sveriges småföretag är en avgörande del av lösningen för att inkludera nyanlända och lågutbildade på arbetsmarknaden. En grundläggande princip för Företagarnas arbete är att individen, arbetsgivaren och det offentliga ska vara med och bära kostanden för att etablera personer på arbetsmarknaden, vilket skapar incitament för alla parter. Läs mer om Företagarnas förslag om Utbildningsanställning.