podcast news play företagaren I media förmån faq

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring kan lösa stora problem för svenska företag som har svårt att hitta rätt kompetens.

Varje år bidrar arbetskraftsinvandringen med tio miljarder till svensk produktion. Behovet av fler arbetskraftsinvandrare är stort. Sveriges utgångspunkt måste vara att främja, inte begränsa, arbetskraftsinvandring. 

Svårigheter med arbetskraftsinvandring 

Det största tillväxthindret för svenska företag är svårigheterna att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt har ogenomträngliga och oförutsägbara regler för arbetstillstånd under lång tid försvårat för utomeuropeiska medborgare att få arbetstillstånd. Tillämpningarna av reglerna för arbetstillstånd har även medfört att personer som redan arbetar i Sverige och som sökt förnyat arbetstillstånd utvisas på grund av mindre eller oavsiktliga avvikelser i villkoren. 

Utöver den osäkra situationen för den som söker arbetstillstånd är regelverket särskilt administrativt betungande för mindre företag, där enskilda medarbetares kompetens är desto viktigare. Företagens kompetensförsörjning försvåras, tillväxttakt och internationell handel hålls tillbaka och på sikt försvagas den svenska konkurrenskraften. 

Företagarna har efterfrågat att såväl regeringen som ansvariga myndigheter skyndsamt vidtar åtgärder för att förenkla arbetstillståndsprocessen och minimera antalet kompetensutvisningar. De allra flesta företag som rekryterar utländsk arbetskraft vill göra rätt, men misstag kan begås på grund av okunskap eller slarv för att andra villkor än de som regleras genom kollektivavtal är praxis i branscher och företag. Regeringen bör därför skyndsamt säkerställa och följa upp att Migrationsverket efterlever nuvarande rättspraxis och gör framåtsyftande helhetsbedömningar. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.