podcast news play företagaren I media förmån faq

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är i dag en icke fungerande organisation och måste anpassas efter arbetsgivarnas behov av kompetens för att bättre tillgodose småföretagens behov.

Företagarna tror att privata företag bättre kan matcha arbetsgivare till arbetstagare och att veta på vilka sätt arbetstagare behöver utbildas. Trots försök så är Arbetsförmedlingen i dag inte närmre att vara en myndighet som hjälper företag. 

Arbetsförmedlingen har nästan 80 miljarder i budget och 14 000 anställda, trots det har de en låg andel förmedlande jobb per anställd. Detta arbete kan bli mycket mer effektivt om myndigheten istället ägnar sig åt arbetslöshetsförsäkringen och företag ägnar sig åt matchningen.  

I projektet Jobbsökarna  arbetade en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen med utgångspunkt från Företagarnas regionkontor och jobbade uppsökande för att hitta dolda jobb och arbetsuppgifter som behövde göras men som inte blev gjorda. Samtidigt samlades erfarenheter för att bättre förstå de behov som finns bland arbetsgivare i små- och medelstora företag. Projektet blev en så stor succé att det nu avslutade projektet har blivit en arbetsmetod hos Arbetsförmedlingen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.