headphones newspaper video-player

A-Ö: Företagarpolitisk ordlista

Företagarna arbetar för att det ska bli bättre villkor för alla som startar, äger och driver företag. Ett bättre företagarklimat, helt enkelt.

Detta är vår ordlista över aktuella företagarpolitiska frågor, där vi kort beskriver olika ämnen och vad Företagarna anser.

Fördjupa dig gärna också under Frågor vi driver.

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Unicorn

Unicorn (enhörning) är techföretag som började som en startup men som sedan har värderats till me...

Uppfinningar

Världens största och mest revolutionerande uppfinningar och lösningar har alltid skapats av enski...

Upphandling

Offentlig sektor gör genom offentlig upphandling inköp för åtminstone 600 miljarder kronor årligen.

Uppsägning

Uppsägning på grund av personliga skäl är i dag en saklig grund för uppsägning, som är svårdefini...

Utbildning

Utbildning måste vara behovsstyrd och tydligare kopplas samman med den efterfrågan som finns i ar...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD