headphones newspaper video-player

A-Ö: Företagarpolitisk ordlista

Företagarna arbetar för att det ska bli bättre villkor för alla som startar, äger och driver företag. Ett bättre företagarklimat, helt enkelt.

Detta är vår ordlista över aktuella företagarpolitiska frågor, där vi kort beskriver olika ämnen och vad Företagarna anser.

Fördjupa dig gärna också under Frågor vi driver.

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Sjuklöneansvar

En arbetsgivare ansvarar, enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, för den anställdes sjuklön under d...

Skala upp

Skala upp eller scale up, är när ett företag är i dess tillväxtasfas i dess livscykel.

Skatt på lön

Skatterna på förvärvsinkomster är alltför höga i Sverige, i synnerhet marginalskatterna.

Skatter

Företagarna arbetar för enklare skatter för företagare. Särskilt gäller det fåmansföretagsregler ...

Skolan

Entreprenörskap ingår sedan 2011 i grundskolans och gymnasieskolans läroplan.

Småföretag

Ett företag som har mellan 0-50 anställda räknas till småföretag.

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning som redovisar hur Sve...

Socialförsäkring

Socialförsäkringar berör hela företagarkollektivet och är en viktig hörnsten i det offentligt fin...

Soloföretagare

Företagsklimatet behöver förbättras så att soloföretagare inte hamnar i kläm.

Start-up

En startup är ett fristående, yngre, innovativt företag med ambitionen att växa och en konkurrens...

Statligt riskkapital

Under 2016 skapades det statliga riskkapitalbolagen Saminvest som förvaltar 5 miljarder och vars ...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD