headphones newspaper video-player

A-Ö: Företagarpolitisk ordlista

Företagarna arbetar för att det ska bli bättre villkor för alla som startar, äger och driver företag. Ett bättre företagarklimat, helt enkelt.

Detta är vår ordlista över aktuella företagarpolitiska frågor, där vi kort beskriver olika ämnen och vad Företagarna anser.

Fördjupa dig gärna också under Frågor vi driver.

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Regelbörda

Företagarna arbetar aktivt för att minska mängden regler och uppgiftsinlämning till myndigheter s...

Regelkrångel

Företagarna fortsätter kampen mot byråkratin. Regelbördan måste minskas.

Representation

Representationsmåltider används oftast för att bygga relationer och få in nya affärer.

ROT-avdrag

ROT-avdraget har skapat närmare 25 000 nya vita jobb och därmed samtidigt förbättrat konsumentern...

RUT-avdrag

Med RUT-jobbens hjälp har många människor kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjo...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD