headphones newspaper video-player

A-Ö: Företagarpolitisk ordlista

Företagarna arbetar för att det ska bli bättre villkor för alla som startar, äger och driver företag. Ett bättre företagarklimat, helt enkelt.

Detta är vår ordlista över aktuella företagarpolitiska frågor, där vi kort beskriver olika ämnen och vad Företagarna anser.

Fördjupa dig gärna också under Frågor vi driver.

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Patent

Företagarna arbetar för en breddad syn på innovation som inkluderar småföretag och annan innovati...

Personalliggare

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen och ska i somli...

Personaloptioner

Företagarna anser att personaloptioner är en viktig väg framåt för att små bolag som ännu inte ha...

Plan- och bygglagen

Den svenska plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser gällande planläggning av mark, vatt...

Polisnärvaro

Endast en av tre företagare känner sig trygg med polisnärvaron och många upplever att det inte är...

Praktik

Praktik är viktigt då elever och studenter ofta saknar förståelse för arbete, yrkesspecifik kunsk...

Prao

Företagarna välkomnar riksdagens beslut om att återinföra obligatorisk prao.

Pre-clearance

Sverige är ett av nio länder som USA har beslutat att inleda samarbete med gällande ett så kallat...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD