headphones newspaper video-player

A-Ö: Företagarpolitisk ordlista

Företagarna arbetar för att det ska bli bättre villkor för alla som startar, äger och driver företag. Ett bättre företagarklimat, helt enkelt.

Detta är vår ordlista över aktuella företagarpolitiska frågor, där vi kort beskriver olika ämnen och vad Företagarna anser.

Fördjupa dig gärna också under Frågor vi driver.

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Kameraövervakning

Kameraövervakning kan inte ersätta en bristande polisnärvaro, men till dess att lokal polisnärvar...

Kilometerskatt

I februari 2017 presenterade Regeringen en utredning om att införa kilometerskatt. Ett förslag so...

Klimat och miljö

Företagarna arbetar för att Sveriges småföretag ska få fler verktyg för att kunna stärka sitt åta...

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation ...

Kommersiell service

Tillgången till kommersiell service är avgörande för att möjliggöra företagande och entreprenörsk...

Kommunal service

Kommunal service handlar delvis om samhällsservice såsom äldreomsorg och skola men även attityden...

Kompetensförsörjning

Svårigheten med att hitta lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för småföretag.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig del i att lösa kompetensförsörjningen, som är ett av de största ...

Konkurrens

Konkurrens uppstår när företag som är oberoende av varandra och som har samma verksamhet tävlar o...

Kontanthantering

Kontanthantering är ett stort problem för många företag som hanterar kontanter i sin verksamhet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD