headphones newspaper video-player

A-Ö: Företagarpolitisk ordlista

Företagarna arbetar för att det ska bli bättre villkor för alla som startar, äger och driver företag. Ett bättre företagarklimat, helt enkelt.

Detta är vår ordlista över aktuella företagarpolitiska frågor, där vi kort beskriver olika ämnen och vad Företagarna anser.

Fördjupa dig gärna också under Frågor vi driver.

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Finansiering

Många mindre företag har svårt att expandera verksamheten på grund av svårigheter och höga kostna...

Flygskatt

Den 1:a april 2018 infördes en flygskatt i Sverige.

Frihandel

Genom att avveckla tullar och minska handelshinder underlättas det ömsesidiga utbytet av varor, t...

Friskvård

Är du anställd eller är anställd i eget aktiebolag har du rätt till ett skattefritt friskvårdsbid...

Fåmansbolag

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äge...

Företag

Det finns i dag cirka 1,1 miljoner företag i Sverige fördelat på ungefär 430 000 företagare. 99.9...

Företagsklimat

Företagarna jobbar för att Sverige ska ha världens bästa företagsklimat.

Föräldraförsäkring

Med dagens föräldraförsäkring tvingas ofta företagare välja mellan föräldraskap och att driva sit...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD