headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagsakuten hjälper dig!

Det är nu möjligt för företagare i alla Västerbottens kommuner att kostnadsfritt få hjälp med olika typer av professionell rådgivning om företaget drabbats av Coronakrisen.

För dig som företagare

Bakgrunden till Företagsakuten är Coronavirusets spridning och dess påverkan på näringslivet som har lett till att företag och branscher har hamnat i mycket svåra situationer, med stora intäktsbortfall och risk för förluster av arbetstillfällen.

Företagsakuten är till för alla företag i Västerbotten, även för dig som inte är medlem i Företagarna.

Vad kan Företagsakuten hjälpa dig med?

Företagsakuten kan ge rådgivande krisstöd till företag i Västerbotten för att rädda företag och arbetstillfällen. Alla företagare i Västerbotten, oavsett bolagsform, kan vända sig till Företagsakuten. 

Exempel på Företagsakutens insatser:

  • Guidning bland regionala och statliga stöd.
  • Hjälp med ansökningar till stöd och bidrag
  • Kontakter med myndigheter och organisationer
  • Upprättande av handlingsplaner
  • Ekonomiska och juridiska översyner
  • Affärsutveckling för omställning

Rådgivarna hjälper dig och ditt företags specifika utmaning inom ramen för Företagsakuten. Rådgivning sker per telefon eller video.

Kontakt

Kontakta i första hand Företagsakuten genom att maila – vasterbotten@foretagarna.se så kommer en rådgivare att kontakta dig.

Företagsakuten drivs av Företagarna och finansieras av Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap