headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas Affärsutveckling

Företagarnas Affärsutveckling

Detta projekts syfte är att skapa fler förutsättningar till tillväxt i regionen både inom näringslivet och forskning. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Företagarna Västerbotten och Umeå Universitet Holding AB.

Styrkan i projektet Företagarnas Affärsutveckling är att vi kan samverka när det gäller glappet mellan forskningsresultat och företag, samt att främja utveckling av affärsidéer och innovationer i länet. Det innebär att projektet arbetar med att skapa förutsättningar för företag och universitet att förmedla kunskap, kontakter, och visa på nya möjligheter för att främja möjlighet till tillväxt. Denna metod kommer att generera kunskap och tillväxt hos företagare och företag samt inom akademin i Västerbotten.

Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Västerbotten, samt forskare och forskningsmiljöer vid Umeå universitet.

Projektets syfte är att…

  • Öka tillväxten hos företagen genom ökad produkt-/tjänsteutveckling
  • Utveckla nya arbetsformer med inriktning mot entreprenörskap och realisering/kommersialisering av innovationer och tillväxt.
  • Skapa möjligheter för idéer, kompetens och forskningsresultat att omsättas även inom redan existerande kommersiella bolag till nytta för befintligt näringsliv och företagande.
  • Utveckla metoder för kunskap och samverkan mellan olika aktörer såsom myndighet, universitet och näringsliv. Triple helix-perspektiv 

 

Kontakta gärna Anna Isaksson, projektledare
anna.isaksson@foretagarna.se | 070-224 37 00

 

Projektet finansieras av:

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap