headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Öresund är på besök hos Grohuset!

Syd
En solig sommardag åkte vi och besökte Niklas Hjelm och Niclas Lundius Mörck på SLU i Alnarp. Här har de byggt ett miljövänligt trähus för konferens, gröna möten, kurser och goda måltider.

Grohuset är en del av Alnarp Foodtech och här spånas för fullt för att hitta lösningar till framtidens matkonsumtion. Att leva i samexistens med naturen och jorden är ledord. Och nödvändigt.

Runt huset finns ekologiska odlingar och växthus. Vi får en guidad rundvandring av ”Niklasarna”. Deras engagemang och tilltro till en cirkulär framtid smittar av sig och vi frågar om vi kan bidra?

-Jadå, blir svaret. Det finns möjlighet att sponsra ett träd i Fruktlunden. Då får du en skylt på trädet och ert namn uppe på en tavla i Grohuset och får ta del av den obesprutade frukten i fem år.

Förhoppningen är att Grohuset ska bli ett kunskapscenter och höja värdet kring mat och ätande.

Vi får intrycket av en mycket genomtänkt och miljövänlig verksamhet.

Som tex i Växthuset där det finns ett klimatbatteri som reglerar temperaturen under alla årstiderna.

Trädgården är stooor och här finns försöksodlingar, både friland och i växthuset. Odlingarna innehåller grönsaker, både bekanta och obekanta. Vi frågar var allt tar vägen.

- En del använder vi själv i våra möten och så har vi inlett samarbete med Segers Mat, blir svaret.

Vi avslutar besöket med att fråga hur de ser på framtiden:

- Vi hoppas kunna vara en plats med utbildningscenter och testbädd för framtidens matproduktion. En plats där forskning kombineras med lärande för både privatpersoner och företag. Centralt för vår verksamhet är att det vi gör är hållbart för framtiden. Vi hoppas att vi har ett nära samarbete med SLU, både med studenter och forskare där vi tillsammans hittar lösningar på de utmaningar vi står inför.

Vill du att vi ska komma och besöka ditt företag för en intervju skicka ett mail till oresund@foretagarna.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap