headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Läs mer om projektet Gilla Karlshamn

Gilla Karlshamn

Karlshamn skapar Sveriges bästa livsklimat är ett projekt som finansieras av Karlshamns kommun, Sparbanken i Karlshamn och Företagarna i Karlshamn/Näringslivet och som drivs av NetPort Science Park.

Karlshamn har alla förutsättningar att skapa en positiv tillväxt vilket kommer att gynna alla som bor och verkar i kommunen. För att skapa tillväxt och gynna Karlshamns utveckling krävs att vi i alla sammanhang känner stolthet  och är goda ambassadörer för vår kommun.

Vi tror vi kan göra det genom att bland annat jobba med våra attityder i olika forum för att på så sätt öka samspelet och förståelsen för varandras roller i samhället. Positiva kontakter mellan företagare och exempelvis myndigheter är en del i vad som kan skapa en god ”anda” i samhället samt ett bra företagsklimat. Vi ska låta olika tvärgrupper mötas och tillsammans ta fram handlingsplaner för att forma det goda liv som vi har möjlighet att leva här.

Vi tror också på att uppmärksamma goda nyheter som rör Karlshamn. Därför kommer vi publicera positiva nyheter löpande. Genom att uppmärksamma det goda och bra som händer bygger vi stolthet för vår kommun.

Karlshamns Kommun och Sparbanken i Karlshamn finansierar två tredjedelar av projektet. Den sista viktiga tredjedelen ska komma från näringslivet.

Läs mer om projektet på:

http://gillakarlshamn.se/

Läs mer om Företagarna i Karlshamn

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap