headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Begränsa inte välfärden

Begränsa inte välfärden

På sidan Begränsa inte välfärden gör Företagarna och Svenska Vård det möjligt för dig att berätta hur du drabbas om de föreslagna begränsningarna inom vård, skola och omsorg blir verklighet.

I november 2016 presenterade välfärdsutredningen (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78) sitt förslag om att införa ett vinsttak för fristående aktörer inom välfärdssektorn. Förslaget innebär i princip ett vinstförbud. Trots omfattande kritik lever förslaget, vilket ställningstagandet mot ”vinstjakt” på Socialdemokraternas kongress visar.

– Det är dags för regeringen att höra vad vanliga människor har att säga om vinster i välfärden. Vi hoppas att det kan få den att börja fokusera på att förbättra kvaliteten i stället för att förbjuda vinst. Vi behöver mer privata resurser i välfärden. Men genomtänkta kvalitetskrav, ersättningssystem och bra uppföljning kan välfärdssektorn fortsätta att utvecklas, i stället för att avvecklas, säger Günther Mårder, vd, Företagarna.

Om det föreslagna vinsttaket genomförs kommer det inte vara möjligt att bedriva en stabil, kvalitativ och långsiktig verksamhet i välfärdssektorn. Då tvingas de flesta företag som verkar inom vård, skola och omsorg att lägga ned sina verksamheter. Det skulle medföra betydande problem och kostnadsökningar för kommuner och landsting runt om i landet då de måste täcka upp för det bortfall som uppstår

– I dag finns hundratusentals människor som själva valt fristående utförare för sina välfärdstjänster. Om regeringen går vidare med förslaget riskerar den att slå undan benen på dessa individer och deras anhöriga. Samtidigt skapas kaos i den kommunala omsorgen. Det vore orimligt, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Var med i kampanjen!

På kampanjsajten www.begransainte.se kan alla som vill berätta hur de skulle drabbas av begränsningarna i välfärden. Exemplen ur vardagen är viktiga för att få ansvariga politiker att förstå hur allvarliga konsekvenserna skulle bli av att gå vidare med utredningens förslag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap