headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Ändrade regler för generationsväxling

Från och med den 1 juli 2019 gäller samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, en fråga som Företagarna sedan länge tryckt på för.

Tidigare kunde  skatten bli högre när en andelsägare överlät sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. 

2017 lanserade Företagarna en rapport om ägarskifte och vilka behov det fanns för att förbättra. I rapporten skrev vi: "Ändra 3:12-reglerna så att de inte försvårar ägarskiften till närstående. Beskattningen bör inte vara högre vid överlåtelse till närstående än till utomstående." Företagarna välkomnar regeländringen som innebär att denna skillnad försvunnit.

Här har vi samlat artiklar om ändrade regler för generationsskifte och vårt påverkansarbete. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap