headphones newspaper video-player

Stoppa regelbördan!

I stort sett alla politiker och partier säger sig jobba för regelförenkling, trots det görs för lite för att stoppa regelbördan och förenkla för företagen. Därför startar vi nu uppropet "Stoppa regelbördan" som kommer lämnas över till Sveriges nästa regering.
  • Nästan var tredje företagare anser att det blivit krångligare att följa regler jämfört med för ett år sedan.
  • Endast två procentenheter anser att det blivit enklare.
  • Enligt en ny rapport från OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) ligger byråkratin i Sverige idag över OECD-snittet. 

Skriv på NU!

Uppmaningen.jpg

Därför ska du skriva under

Små företag behövs i Sverige. Små företag skapar jobb och skatteintäkter, de sponsrar lokal idrottsverksamhet och håller hela Sverige levande. Företagare är trötta på orimliga krav och diffusa regler som personalliggare, kör- & vilotider och danstillstånd. Ju mer av resurserna företagen kan ägna åt sin kärnverksamhet, desto mer kan de utveckla sina varor och tjänster som de erbjuder. Det bidrar till fler jobb, mer tillväxt och skatteintäkter i hela Sverige. 

Företagarna kräver att politikerna och regeringen prioriterar att stoppa regelbördan för företagare. Vi behöver konkreta förslag och åtgärder för detta. 

Hjälp oss samla in minst 20 000 underskrifter. #stopparegelbördan

Skriv under uppropet