podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Så mycket köper din kommun från företagen

Det är stor skillnad på hur mycket olika kommuner köper in från privata företag. Företagarna har granskat och listar här utvecklingen av kommunernas köp mellan 2015 och 2019.
Foto: Shutterstock.com

Sveriges 290 kommuner är viktiga kunder för näringslivet. Mängder av företag är beroende av de inköp som det offentliga gör från lokala företag. Det kan handla om allt från inköp av konsulttjänster till sophämtning.

Stora skillnader mellan kommuner i inköp och attityder

Kommunernas köp från privata företag utgör i snitt ungefär 13 procent av verksamhetens totala kostnader, enligt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Skillnaden mellan enskilda kommuner är däremot betydande. För vissa handlar det om närmare 40 procent, för andra om knappt två procent.

En del av skillnaden i procentuell omfattning av kommunernas köp av privata företag kan härledas till strukturella faktorer. Viktigare är dock politiska beslut om huruvida kommunen ska konkurrensutsätta inköp eller välja att utföra verksamheter i egen regi. Tio år efter att Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes är det alltjämt 128 kommuner som inte har infört den. Några har till och med tagit bort den.

Fördelar för kommuner som satsar på inköp

För en kommun kan det finnas många skäl att upphandla verksamhet.

− Företagarna anser att det är viktigt att kommunerna upphandlar verksamheter. Dels för att det kan ge kommuninnevånarna fler alternativ att välja mellan, dels för att det kan öka kvaliteten och effektiviteten i tjänsterna, dels för att det bidrar till ett bättre företagsklimat, säger Magnus Johansson, expert på konkurrens och offentlig upphandling på Företagarna.

Kommunernas köp från privata företag 2015-2019: Hela listan

Trots att rikssnittet varit relativt oförändrat de senaste åren finns kommuner som har gått från att ligga en bra bit under snittet till att nu ligga över. Några goda exempel är Höör i Skåne som ökat från 10 till 16 procent och Älvkarleby som ökat från 8 till 14 procent. Även Vännäs och Nordmaling i Västerbottens län har ökat sina inköp från det privata rejält de senaste åren.

Samtidigt finns det kommuner där utvecklingen har gått åt motsatt håll. I Vaxholm, Åsele och Ljusnarsberg har inköpen minskat med 8 procentenheter sedan 2015.

Kommunala inköp från privata företag

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.