podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Offentlig upphandling

Den offentliga affären måste göras mer tillgänglig och attraktiv för små och medelstora företag. Små och medelstora företag ska känna att offentliga kontrakt kan vara en del av deras affärsidé och strategi och på det sättet få möjlighet att nå tillväxt.

70. STÄRK FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS DELTAGANDE I OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

Små- och medelstora företag utgör 99,9 procent av alla Sveriges företag. Dessa företag måste ges förutsättningar att kunna tilldelas offentliga kontrakt. Den offentliga upphandlingen har under senare tid politiserats från att utgå från kontraktsföremålet till att omfatta samhällspolitiska intressen. För att bibehålla en god konkurrens är det grundläggande att denna förflyttning sker i samverkan med näringslivet.

71. DELA UPP STÖRRE KONTRAKT I MINDRE DELAR

Mindre företag saknar många gångar kapacitet att delta stora upphandlingar. Genom att dela upp en upphandling i flera delområden ges mindre lokala företag möjlighet att delta.

72. STÄLL ENDAST RELEVANTA KRAV KOPPLADE TILL KONTRAKTSFÖREMÅLET

Upphandlande myndigheter måste i högre grad koppla sitt kravställande till kontraktsföremålet. När samhällsintressen vägs in finns en risk att små- och medelstora företags möjlighet att delta förhindras.

73. INFÖR STRATEGISKT ANVÄNDANDE AV DIREKTUPPHANDLING FÖR ATT STÄRKA DET LOKALA NÄRINGSLIVET

Genom att stärka direktupphandling kan upphandlande myndigheter ge det lokala näringslivet fördelar som annars inte är möjligt. Mindre kontrakt kan vara mycket värdefulla för småföretag samt utgöra en grund för tillväxt.

74. BLI BÄTTRE PÅ AVTALSUPPFÖLJNING

En aktiv avtalsuppföljning bidrar till att stärka förutsättningarna för den offentliga affären. Ju fler krav som ställs i offentlig upphandling desto viktigare är det att dessa följs upp för att säkerställa en sund konkurrens på marknaden. Följs inte kontrakten upp finns en stor risk att oseriösa leverantörer får fäste i den offentliga affären. Detta urholkar förtroendet för den offentliga affären och bidrar till att fler företag väljer att avstå från att lämna anbud.

Företagarnas valplattform 2022

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.