podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Offentlig upphandling: Vad gäller saken?

Företagarna vill att det ska bli enklare för mindre företag att delta i offentlig upphandling.
Vad gäller saken?

När kommuner och myndigheter gör inköp sker det genom en offentlig upphandling. 

Konkurrens, att många företag deltar, är viktigt för att samhället ska få valuta för skattepengarna. Men i dag står två av tre småföretag utanför offentliga upphandlingar. Det är för krångligt och formkraven är för höga.

Företagarna vill att fler småföretag ska göra affärer med det offentliga. Vi tror att det går att göra genom att:

  • Förändra processen så att endast krav som är rimliga och relevanta ställs på den som deltar i en upphandling.
  • Minska kontrakten och dela upp dem i mindre delar.
  • Skapa mötesplatser för mindre företag och upphandlande myndigheter.

 

Företagarna anser att det kommer bli fler småföretag i offentlig upphandling ...

Offentlig sektor gör genom offentlig upphandling inköp för omkring 680 miljarder kronor årligen. Företagarnas undersökningar visar att 27 procent av de små företagen (0-49 anställda) deltar i offentlig upphandling, men vi arbetar för att denna siffra ska öka. Genom att få in fler anbud från små företag förbättras även möjligheten för offentlig sektor att göra bättre affärer för skattepengarna.

... om kraven är rimliga och kontrakten lagom stora

För att små företag ska kunna delta är det av avgörande betydelse att kraven som ställs är rimliga och relevanta krav och att kontrakten inte är alltför stora. 2017 kom nya upphandlingsregler som innebär både möjligheter och utmaningar för små företag. Möjligheterna till alltmer samhällspolitiskt kravställande är en sådan utmaning som kan komplicera de offentliga upphandlingarna och Företagarna följer noga utvecklingen.

Vidare kommer de rent nationella upphandlingsreglerna och även vissa frågor kopplade till överprövning av upphandlingar ses över av en offentlig utredning. Företagarna kommer att bevaka dessa frågor ur ett småföretagsperspektiv.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.