headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Vi jobbar för bättre villkor för företagare

Företagarna vill förbättra förutsättningarna små, ägarledda företag, både lokalt och på riksplanet. 

På denna sida kan du fördjupa dig i många av de frågor vi arbetar med, både rikstäckande, regionalt och lokalt.

På sidan A-Ö hittar du kortare info om företagarpolitiska frågor.

Vinst i välfärden

Visste du att privata vårdbolag ofta har bättre kvalitet än offentliga och att de skapar tusental...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD