headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Vi jobbar för bättre villkor för företagare

Företagarna vill förbättra förutsättningarna små, ägarledda företag, både lokalt och på riksplanet. 

På denna sida kan du fördjupa dig i många av de frågor vi arbetar med, både rikstäckande, regionalt och lokalt.

På sidan A-Ö hittar du kortare info om företagarpolitiska frågor.

Kilometerskatten

Regeringen har länge drivit frågan om en ny kilometerskatt - något som framförallt skulle drabba ...

Kollektivavtal

I Sverige idag finns det cirka 680 olika kollektivavtal, som alla har olika tillämpningsområden o...

Korta betaltiderna

Sena betalningar och för långa betalningstider är ett sedan länge känt problem för många företaga...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD