headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Vi jobbar för bättre villkor för företagare

Företagarna vill förbättra förutsättningarna små, ägarledda företag, både lokalt och på riksplanet. 

På denna sida kan du fördjupa dig i många av de frågor vi arbetar med, både rikstäckande, regionalt och lokalt.

På sidan A-Ö hittar du kortare info om företagarpolitiska frågor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD