headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Vi jobbar för bättre villkor för företagare

Företagarna vill förbättra förutsättningarna små, ägarledda företag, både lokalt och på riksplanet. 

Längst ner på sidan kan du bläddra bland alla frågor, både rikstäckande, regionalt och lokalt.

På sidan A-Ö hittar du kortare info om företagarpolitiska frågor.

Kollektivavtal

I Sverige idag finns det cirka 680 olika kollektivavtal, som alla har olika tillämpningsområden o...

Rotavdraget

Även om ROT inte just nu är en fråga som våra politiker diskuterar så lever den i allra högsta gr...

Bättre 3:12-regler

2017 föreslog regeringen ändringar av 3:12-reglerna som skulle ha höjt skatterna och ökat krångle...

 

Frågor vi driver över hela landet

Välj ort för att se om det finns några lokala projekt upplagda nära dig.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD