headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Vi jobbar för bättre villkor för företagare

Företagarna vill förbättra förutsättningarna små, ägarledda företag, både lokalt och på riksplanet. 

Längst ner på sidan kan du bläddra bland alla frågor, även regionalt och lokalt.

På sidan A-Ö hittar du kortare info om företagarpolitiska frågor.

Kollektivavtal

Frågor vi driver: Läs mer om vårt opinionsarbete på frågor som berör kollektivavtal.

Rotavdraget

Även om ROT inte just nu är en fråga som våra politiker diskuterar så lever den i allra högsta gr...

Bättre 3:12-regler

2017 föreslog regeringen ändringar av 3:12-reglerna som skulle ha höjt skatterna och ökat krångle...

 

Lokalt företagsklimat

Välj ort för att se om det finns några lokala projekt upplagda nära dig.

Ojsan! Din lokala förening samlar informationen på annat ställe. Hör gärna av dig till din lokala förening, eller regionala kontor, för att höra vad vi gör på din ort!

Bättre 3:12-regler

2017 föreslog regeringen ändringar av 3:12-reglerna som skulle ha höjt skatterna och ökat krångle...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD