headphones newspaper video-player

Företagarfakta

Hitta rapporter och statistik om företag och företagare i Sverige.

Hur står det till med svenska småföretag? Företagarna analyserar och sammanställer varje år xx rapporter och mängder av statistik som rör företagandet i Sverige. Här kan du söka i och ta del av en stor del av materialet!

Våra rapporter sorterade på årtal hittar du längre ner på denna sida.

Sortera på: |
8 jun 2018 | Riks | #4av5jobb |

Småföretagsbarometern 2018

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar. Det visar 2018 års Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Rapporter från Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD