headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagaren

Om tidningen Företagaren

Utgivning

Tidningen Företagaren kommer ut sex gånger per år och produceras av Företagarna i samarbete med Spoon. Den delas ut till samtliga medlemmar i Företagarna. Magasinet går även att prenumerera på för dig som inte är medlem.

Frågor

Om du har frågor om innehållet eller vill tipsa oss om en nyhet kontaktar du oss på foretagaren@foretagarna.se. Det går också bra att skriva en insändare och skicka till samma adress. Ansvarig redaktör är Per Manns och Malin Sund, Spoon.

Annons

Om du vill annonsera kontaktar du oss här 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap