headphones newspaper video-player
A-kassa

Har ni a-kassa?

Nej, i dagsläget har vi ingen egen a-kassa. Vi erbjuder flera försäkringar som kan ge tillfälligt stöd för inkomst- eller intäktsbortfall. Du kan som medlem också rådgöra med Juridiska rådgivningen om vilka alternativ som finns. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD