headphones newspaper video-player

Om Företagarna - på en minut

Vi är Sveriges största organisation för små och medelstora företag.

Vi vet att det är viktigt för alla som bor och verkar i Sverige att företag kan vara framgångsrika här. Vi gläds med alla företagares framgångar, stora som små, men framförallt gläds vi åt att hela samhället tjänar på att de skapar jobb, bidrar till vår välfärd och bygger vår framtid.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Företagarnas vision

Företagarna företräder över 60 000 företagare och samhällsbärare och har 240 föreningar. 

Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem.

Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer.

Hur påverkar vi?

Politikerna lyssnar på oss då vi är remissinstans till riksdag och regering och finns med i viktiga utredningar. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor påverkar vi beslutsfattare ute i landets kommuner med våra 2000 förtroendevalda medlemmar. 

Vi arbetar hårt för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa. Entreprenörer och samhällsbärare ska fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete.

Läs mer om våra viktigaste politiska frågor här

Förmåner

Företagarna erbjuder förmåner och praktisk hjälp såsom obegränsad juridisk rådgivning per telefon, rabatter på resor, hotell, drivmedel, elektronik, bilar, telefoni samt försäkringar som skyddar medlemmar och deras anställda.

Läs mer om våra förmåner här.

Nätverk och kunskap

Varje år arrangerar Företagarna över 1500 möten i våra 240 lokala föreningar som finns i hela Sverige. Nätverksträffar, utbildningar och workshops där nya affärskontakter skapas, idéer föds och livslånga vänskapsband knyts.

Hinner du inte träffas så finns vi här på webben och i sociala medier, där vi varje vecka delar nyheter, filmer och avsnitt av vår podcast med inspiration, kunskap, praktisk hjälp och möten med beslutsfattare.

Här hittar du alla våra planerande aktiviteter.

Missa inte heller Företagarna Utbildning

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD