headphones newspaper video-player

Sveriges största företagarorganisation

Driver dina frågor!

Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation som företräder över 60 000 företagare.

Vi arbetar nationellt, regionalt och lokalt med att påverka beslutsfattare att genomföra reformer som gör det enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag. Bli medlem!

Rikstäckande

Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 240 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk.

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för över 60 000 företagare har vi en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemsförmåner.

Opinionsbildar

Vår opinionsbildning resulterar i högsta grad i förbättrade villkor för den som startar, äger och driver företag i Sverige. Vi påverkar makthavare och beslutsfattare på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Vi driver opinion gentemot politiker och andra makthavare om förändringar av regelverk och lagar för att dessa ska stimulera företagandet i Sverige.

Att vi lyfter upp frågor som är viktiga för företagare på den offentliga agendan gör att politiker alltmer ser verkligheten utifrån en företagares perspektiv. Det vittnar bland annat vårt stora genomslag i media om.

Nätverk lokalt och i riksdagen

I Sveriges riksdag har Företagarna ett nätverk med närmare 200 ledamöter från alla partier. Det är dessutom många företagare och medlemmar runt om i landet som med stort engagemang arbetar för att driva våra frågor. Alla instanser är viktiga för att vi ska åstadkomma förändring.

Visste du att?

Vi representerar ca 60 000 företagare

Företagarna består av ca 240 lokala föreningar

Vi har över 2 000 förtroendevalda medlemmar

Företagarna består av ett 20-tal regionkontor

Antalet medarbetare på Företagarna är ca 75 varav ca 50 arbetar på huvudkontoret

Vi samarbetar med ca 30 branschförbund och nätverk

2/3 av våra medlemmar använder minst en förmån varje år

Till Företagarnas juridiska rådgivning ringer ca 120 företagare per dag

Vi arrangerar över 1 500 möten och events per år

2000 av Sveriges främsta unga entreprenörer ingår i Företagarnas unga nätverk.

Varmt välkommen som medlem hos oss!

 

Historia

Visste du att Företagarna fanns redan 1905? Men en hel del har hänt sedan dess!

Press Företagarna

Här ser du våra senaste pressmeddelanden och pressbilder. Välkommen att kontakta vår pressavdelni...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD