headphones newspaper video-player

Företagarna söker projektledare för etablerandet av ett regionalt hantverkshus i Göteborg

Det är en intressant roll med stor möjlighet att från start vara med och forma ett Coworking Space för hantverksföretagare som vill utveckla sina verksamheter och skapa tillväxt. Uppdraget syftar till att stärka hantverksutvecklingen i Västsverige och få fler att intressera sig för hantverksyrken. Detta ska ske genom att utveckla och verksamhetsleda Hantverkshuset och att samverka med företagare, politiker, myndigheter och skolor.

Du kommer inledningsvis att aktivt bidra i uppbyggnad av den nya arbetsplatsen för hantverksföretag samt intressera företagare att etablera sig i Hantverkshuset. Därefter ansvarar du för drift och utveckling av hela verksamheten såväl ekonomiskt, operativt som strategiskt.

Det kan exempelvis innebära att:

  • marknadsföra Hantverkshuset och samverka med olika intressenter
  • intressera hantverksföretagare att etablera sig i Hantverkshuset
  • koordinera verksamheten i Hantverkshuset och stödja företagen i deras utveckling
  • omvärldsbevaka hantverksyrkens utveckling
  • bevaka och söka tillgängliga projektmedel för att utveckla Hantverkshuset


Arbetet kräver insikt i småföretag och småföretagarens villkor, gärna med vinkling mot hantverksyrken.

Vi söker en ledare som:

  • har förmåga och erfarenhet av att på ett naturligt sätt möta såväl företagare som myndigheter
  • har kompetens att marknadsföra idéer till olika målgrupper och sektorer
  • har erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer
  • är van att driva projekt
  • är utvecklingsorienterad

Vi värdesätter kunskap om regional arbetsmarknad, eget företagande och lärlingsverksamhet. Extra plus för insikt om hållbarhets- och jämställdhetsarbete.

Tjänsten är initialt en treårig projektanställning (2019 – 2021) med ambitionen att under denna period säkerställa en långsiktig lösning där Hantverkshuset permanentas.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Erlandson, regionchef Företagarna Västra Götaland
me@foretagarna.se
031-745 40 04

Sista ansökningsdag är 2019-09-20
Vi ser fram emot din ansökan, som du mailar till: me@foretagarna.se

 

Hantverkshuset blir en ny, kreativ arbetsplats för framtidens hantverksföretagare som vill utveckla sin verksamhet och skapa tillväxt. Inledningsvis kommer ca 20 hantverksföretagare att erbjudas bedriva sin verksamhet i Hantverkshuset. Förutom den egna hyrda arbetsytan kommer det att finnas gemensamma ytor såsom verkstad, showroom, utställning och möjlighet till försäljning.

Hantverkshuset har målet att bli ett regionalt kompetenscentrum i syfte att höja ungdomars och allmänhetens intresse för, och kunskap om, hantverksyrken.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen inom Göteborgs stad samt leds initialt av Samordningsförbundet DELTA med partnersamverkan från Företagarna och Stiftelsen Hantverk & Utbildning.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD