headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarfakta - unik inblick i Vindelns företagsklimat

Rapportserien Företagarfakta granskar det lokala företagandet i Sveriges samtliga kommuner. Läs rapporten för Vindelns kommun!

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun eller region. De bidrar med service, varor och tjänster, samt sysselsättning och därmed även till de skatteintäkter som möjliggör kommunal välfärd.

Nästan alla företag är småföretag. Därför måste det lokala företagsklimatet utgå från de små företagens villkor och förutsättningar. Bakom varje sådant företag finns en företagare. Han eller hon vill förverkliga sina drömmar och har tagit kontroll över sin egen försörjning. Många av dessa företagare har även skapat jobb åt andra.

Mår de mindre företagen bra mår hela Vindeln bra.

Här kan du läsa hela rapporten för just Vindelns kommun

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap