podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagsbarometern: Högre omsättning men sjunkande lönsamhet i Uppsalas småföretag

Publicerad 5 jul 2022
Konjunkturläget för Uppsala läns småföretag har enligt Småföretagsbarometern förbättrats rejält sedan förra året, men lönsamheten fortsätter sjunka. Samtidigt hämmar kompetensbristen många företags expansionsmöjligheter.

Varje år genomför Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna Sveriges största konjunkturundersökning bland småföretagare, Småföretagsbarometern. På ett almedalsseminarium under tisdagen presenterades årets upplaga av Småföretagsbarometern i Uppsala län.

Efter ett par tuffa år präglade av pandemi och restriktioner så har konjunkturläget för småföretagen i Uppsala län förbättrats kraftigt sedan förra året. Efter tre års avmattning ökar det sammanvägda konjunkturindexet i år från 10 till 54. I riket ökar konjunkturindexet från -15 till 57.

Småföretagsbarometern 2022_Uppsala_konjunktur.png

Även sysselsättningen i småföretagen i Uppsala län har ökat kraftigt, till och med något starkare än i riket. Nettotalet för sysselsättningen ökar från -7 till 7.

Småföretagsbarometern 2022_Uppsala_sysselsättning.png

Både omsättningen och orderingången har ökat ordentligt sedan föregående år, dock inte i lika kraftigt som i resten av riket. Nettotalet för omsättningen ökar från 10 till 22 medan nettotalet för orderingången ökar från 7 till 25. 

Småföretagsbarometern 2022_Uppsala_omsättning.png

Småföretagsbarometern 2022_Uppsala_orderutveckling.png

Även om både omsättning, orderingång och sysselsättning i länets småföretag ökat det senaste året så har lönsamheten minskat. Detta sticker ut i riket och är sannolikt kopplat till ökade kostnader för inte minst drivmedel, el och material/komponenter.

Småföretagsbarometern 2022_Uppsala_lönsamhet.png

Uppsalaföretagarnas främsta tillväxthinder är kompetensbrist - nästan vartannat mindre företag i länet uppger att de har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Vart fjärde mindre företag uppger vidare att de tackat nej till order det gångna året för att de inte kan anställa lämplig arbetskraft.

Småföretagsbarometern 2022_Uppsala_tillväxthinder.png

 

Fler nyheter från Företagarna