headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Nominera dig själv eller någon engagerad företagare till styrelsen för Företagarna Syd i våra 35 föreningar

9 sep 2019
Vi söker företagare som vill vara aktiva i någon av våra föreningar i Skåne & Blekinge. Vi behöver din hjälp med att nominera bra, duktiga och engagerade företagare till styrelsen för Företagarna i våra 35 föreningar i Skåne & Blekinge 2020. Det finns många fantastiska, drivna, unga och gamla företagare runt om – hjälp oss att hitta dem.

Valberedningens uppgift är att sätta samman ett styrelseteam som kan genomföra en bra verksamhet utifrån medlemmarnas önskemål och behov - idag och i framtiden. Vi vill också se till att styrelsen speglar medlemmarna så bra som möjligt.

Se en film om uppdraget att vara förtroendevald


Nominera till styrelsen

Nu är det dags att nominera vilka som ska leda Företagarna i våra 35 föreningar i Skåne & Blekinge 2020. Vet du någon du tror skulle göra ett bra jobb för Företagarna? Tipsa oss gärna i valberedningen.

Vem kan nominera?

Alla medlemmar i Företagarna samt icke medlemmar kan nominera en eller flera personer till föreningens styrelse.

Vem kan nomineras?

Du kan nominera vem du vill, men för att personen ska kunna bli vald till styrelsen ska han/hon vara medlem i Företagarna. Är personen inte ännu medlem kan den alltså bli det. Du får även nominera dig själv.

Vad händer med min nominering?

Den tas om hand av valberedningen som kontaktar de nominerade. Innan årsmötet presentar valberedningen sitt förslag till styrelse för 2020. Styrelsen väljs sedan av årsmötet.

Måste den man nominerar ha erfarenhet av styrelsearbete?

Nej. Valberedningen sätter samman ett brett team av olika kompetenser, branscher, åldrar, bakgrund etc som har förutsättningar att göra ett bra jobb ihop.

När är sista datumet för att nominera?

Det kan variera från ort till ort. Maila ditt bidrag till Regionsamordnare så ser han till att det når rätt förening martin.carling@foretagarna.se 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap