headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Företagarna i Stockholm och Mälardalen har fått en starkare och enhetlig näringslivspolitisk röst

Företagarna Stockholms län och Företagarna Mälardalen stärker sin samverkan och blir därmed en ännu starkare aktör i berörda regioner. Tidigare hade respektive bolag varsin styrelse, men har vid årsstämmorna nu bildat en gemensam styrelse för att på så sätt kunna agera tydligare och enklare på storregional nivå.
Publicerad 20 maj 2020

-Vi vill vara en tydligare och tyngre röst när det gäller regionala näringspolitiska frågor, säger Bengt Bengtsson, nyvald ordförande för Företagarnas regioner Mälardalen och Stockholm. Samordning av verksamheten inom de båda regionerna har pågått under flera år, inte minst för att stötta våra lokalföreningar i deras arbete för att skapa ett bättre företagarklimat på lokal nivå.

-Det är ett naturligt steg för oss att ta, eftersom Stockholm-Mälardalen tillsammans har så många frågor att hantera som berör våra medlemmar. Många viktiga frågor och beslut som berör småföretag i regionen behandlas på regional övergripande nivå i Stockholm – Mälardalsområdet och detta innebär att vi kan bli en ännu starkare aktör där, säger Thomas Byström, regionchef för Företagarna Stockholm - Mälardalen.

- Vi vill att politiker både på kommunal och regional nivå ska få en bättre förståelse för småföretagens betydelse för den gemensamma välfärden. Småföretagen bidrar till mest skatteintäkter i våra regioner och svarar i snitt för 29 procent av regionernas skatteintäkter. I de flesta kommuner är småföretagande som står för flest arbetstillfällen. Det är därför viktigt att dessa företagare får möjlighet till att kunna verka och utvecklas, inte minst nu under rådande coronapandemi, säger Thomas Byström.

Styrelsen för regionbolagen Företagarna Stockholm-Mälardalen består av:
Bengt Bengtsson - Upplands Väsby, ordförande
Pär Åkerberg - Trosa, vice ordförande.

Övriga ledamöter: 
Erik Dahlgren – Sollentuna
Jennie Sandelin – Nacka
Rose-Marie Danielsson – Stockholm
Mathias Bardland – Eskilstuna
Anna Bixon – Uppsala
Tiina Magnusson – Västerås
Suzanne Asserholt – Stockholm. 


Frågor besvaras av:
Bengt Bengtsson, Styrelseordförande, 070-899 17 75
Thomas Byström, Regionchef, 070-647 17 60


Mer från hela Sverige


Krönikor

Tema: LAS


Coronakrisen