headphones newspaper video-player

Vill du sitta i vår regionstyrelse?

Är du intresserad av styrelseuppdrag i Stockholms läns styrelse (regionstyrelsen)? Eller känner du någon i ditt nätverk som är det?

Regionstyrelsens uppgift är att övergripande leda regionens verksamhet och främja samverkan mellan länets lokalföreningar.

Regionstyrelsens uppgift är bl a:
- Att stötta och hjälpa lokalföreningarna
- Att stärka engagemanget i lokalföreningarna genom att erbjuda utbildningar och seminarier för ökad kunskap och inspiration
- Att driva opinion i lokala och regionala frågor till nytta för våra medlemmar
- Att aktivt verka för ökad medlemstillväxt
- Att företräda helheten och medlemmarna

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Kalle Wannberg på kalle.wannberg@xnxdata.se.

Vi anser att olikheter berikar ett styrelsearbete. Vi söker efter en person med strategiskt och affärsmässigt tankesätt. Du kan höja blicken, sätta mål och synliggöra nya möjligheter. Har du framgångsrikt arbetat för tillväxt i ett ägarlett bolag är det en merit.

/Valberedningen Stockholms län

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD