podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hur mår de svenska företagen?

Publicerad 22 feb 2023
Med Företagsnettot kommer Företagarna kvartalsvis granska det svenska företagsklimatet. Startas fler företag än de som försvinner?

Hur skiljer sig olika branscher och län åt? Är det mest kvinnor eller män som startar företag, och vilken företagsform är viktigast? 

Allt om Företagsnettot hittar du här

Svag avslutning på året med färre nya företag 

 År 2022 blev sammantaget ett svagt år sett till hur många nya företag som startades i landet. Det var framför allt under det sista kvartalet som det stora tappet kom, med ett av de svagaste kvartalen för nyföretagande sett över en tioårsperiod. Antalet nyregistrerade företag under det sista kvartalet 2022 föll med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, ett tapp som förstärktes av att nyföretagandet var rekordstarkt samma kvartal året innan. 

johan_grip_rund.jpg− Entreprenörskapet är starkt bland det svenska folket, och de små och medelstora företagen i Sverige är tåliga oavsett villkor. Inte minst visar det sig i att Sverige trots tuffa tider hamnar på plus i Företagsnettot, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Även konkurserna steg 

 Ett svagt nyföretagande sammanföll olyckligt under förra året med att fler företag samtidigt gick i konkurs eller avvecklades av andra skäl. Konkurserna ökade med 6 procent år 2022 och bidrog starkt till uppgången av antalet avslutade företag 2022. Antalet företag som avslutades steg med 10 procent sista kvartalet och med 3 procent under helåret 2022 jämfört med motsvarande period året innan.  

−I grunden är det enkelt. Sverige behöver fler företag och växande företag om vi ska kunna klara att finansiera våra gemensamma åtaganden. Då måste fler företag startas än summan av de som av olika skäl avslutas. Därför är Företagarnas fokus hela tiden på att skapa bästa möjliga företagsklimat. Lägre skatter, färre regler och politiker med insikt i företagens villkor är det vi nu behöver, säger Johan Grip.

Företagen blir fler, trots ett svagt 2022  

Det startas kontinuerligt fler företag än vad som avslutas i det svenska näringslivet, och så även år 2022, trots en svag nyregistrering av företag och fler konkurser. Sett över tid håller sig företagsnettot relativt stabilt vilket är goda nyheter. Det innebär dock inte att vi kan den utvecklingen för givet, särskilt inte när förutsättningarna för företagande försämras till följd av stigande kostnader.  

− Mycket pekar på att vi ännu en gång är på väg in i tuffare tider. Den här gången är företagens reserver dessutom mindre än någonsin med pandemi och elkris i bagaget. Om 2023 inte ska sluta på netto minus behöver våra folkvalda göra allt i sin makt för att hindra en sådan utveckling, avslutar Johan Grip.

Företagsnettot i 3 punkter

  • De flesta branscher fick se en minskning av antalet nya företag förra året. Nystartandet gick sämst för mer räntekänsliga branscher såsom bygg, fastigheter samt bank och finans. Bättre gick nyföretagandet i några av de hårt pressade branscherna från pandemiåren, exempelvis inom resor och turism samt handeln. 
  • I takt med att ekonomin krymper och hushållens efterfrågan minskar kan vi förvänta oss att utvecklingen försämras för bl.a. handel och resor.
  • Företagarnettot för 2022 visar att nyföretagandet fortsatt överstiger antalet avslutade företag och att nettot hittills utvecklas relativt stabilt över tid. Det är dock viktigt att fortsätta följa nettot över tid för att säkerställa att utvecklingen förblir positiv och allra helst växande över tid.  
Fler nyheter från Företagarna