headphones newspaper video-player

Håll dig och företaget uppdaterad om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Vi tipsar om bra länkar där du hittar aktuell information om det nya coronaviruset och svarar på frågan om du som företagare får sätta anställda som varit i riskområden i "frivillig karantän".
Publicerad 12 feb 2020
Sjukdomen av det nya viruset har nu fått namnet covid-19, efter beslut av Världshälsoorganisationen WHO..

Uppdaterad 2020-03-11

Coronaviruset fortsätter spridas och finns nu också i Sverige, och skapar frågor även hos företagare. Många har därtill kontakter i utlandet och reser och tar emot resenärer. Hur ska man tänka och agera utan att överdriva riskerna, eller för att inte ta risker i onödan?

Vi ställde frågan till Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsmiljö.  

− Mitt enskilt viktigaste råd är att hålla dig uppdaterad. Covid-19 sprider sig över hela världen och det reser människor både privat och i tjänsten. Ha därför för vana att kolla upp den senaste informationen, säger hon.   

Beredskap att agera kraftfullt

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer nu (3/11) att risken nu är mycket hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms nu också som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Aktuell information när du läser detta finns hos Folkhälsomyndigheten och Företagarna rekommenderar att du tar del av den senaste informationen där då den ändras dagligen.

Regeringen har klassificerat det nya coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. 

− Klassningen är en förutsättning för att myndigheter ska kunna agera. Då behöver vi kanske besluta om åtgärder som till exempel hälsokontroller av personer som inreser i Sverige från vissa delar av världen eller ta beslut om karantän, säger Lise-Lotte Argulander.

− Att besluta om karantän är ett mycket ingripande tvångsmedel som beslutas i vissa specifika lägen under vissa speciella förhållanden och är ovanligt. Åtgärden omgärdas av sträng lagstiftning enligt Smittskyddslagen, för att inte kunna missbrukas, säger hon.

Arbetsgivare kan inte sätta anställda i frivillig karantän

Företagarna får frågor om vad man som arbetsgivare får och inte får göra om man är orolig för att smittan ska spridas i Sverige. En fråga rör just karantän.

− Du som arbetsgivare kan inte tvinga friska personer att vara hemma utan lön i så kallad frivillig karantän. Däremot kan ni komma överens om exempelvis hemarbete eller att personen är hemma frivilligt med lön. I Sverige är det både god sed och praxis att en arbetstagare har rätt att arbeta och uppbära lön från sin arbetsgivare, säger Lise-Lotte Argulander.

Information om covid-19

Det bästa sättet att agera är som nämnts ovan att hålla sig uppdaterad med aktuell information. Men var hittar man den?

− Jag rekommenderar informationen som finns på Arbetsmiljöverkets webbplats om hur du som arbetsgivare ska tänka när det gäller riskbedömningar. Webbplatsen krisinformation.se har en bra sammanställning av olika myndigheters råd och rekommendationer, bland annat från UD vad som gäller för resor. Sist men inte minst har Folkhälsomyndigheten en bra sida med frågor och svar om coronaviruset, säger Lise-Lotte Argulander.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor