headphones newspaper video-player
Det nya viruset har nu fått namnet Covid-19, efter beslut av Världshälsoorganisationen WHO..

Håll dig och företaget uppdaterad om Coronaviruset Covid-19

12 feb 2020
Vi tipsar om bra länkar där du hittar aktuell information om det nya Coronaviruset och svarar på frågan om du som företagare får sätta anställda som varit i riskområden i "frivillig karantän".

Coronaviruset fortsätter spridas och skapar frågor även hos företagare. Många har kontakter i utlandet och reser och tar emot resenärer. Hur ska man tänka och agera utan att överdriva riskerna, eller för att inte ta risker i onödan?

Vi ställde frågan till Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsmiljö.  

− Mitt enskilt viktigaste råd är att hålla dig uppdaterad. Covid-19 sprider sig över hela världen och det reser människor både privat och i tjänsten. Ha därför för vana att kolla upp den senaste informationen, säger hon.   

Beredskap att agera kraftfullt

Regeringen har klassificerat det nya coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men enligt Lise-Lotte Argulander behöver det inte vara skäl till att känna oro i Sverige.

− Klassningen är en förutsättning för att myndigheter ska kunna agera om Coronaviruset skulle visa sig bli en farligare pandemi. Då behöver vi kanske besluta om åtgärder som till exempel hälsokontroller av personer som inreser i Sverige från vissa delar av världen eller om det skulle bli riktigt farligt ta beslut om karantän.

− Att besluta om karantän är ett mycket ingripande tvångsmedel som beslutas i vissa specifika lägen under vissa speciella förhållanden och är ovanligt. Åtgärden omgärdas av sträng lagstiftning enligt Smittskyddslagen, för att inte kunna missbrukas. Vi är långt ifrån ett sådant läge men en förutsättning är bland annat att smittan är klassad som en allmänfarlig sjukdom, säger hon.

Arbetsgivare kan inte sätta anställda i frivillig karantän

Företagarna får frågor om vad man som arbetsgivare får och inte får göra om man är orolig för att smittan ska spridas i Sverige. En fråga rör just karantän.

− Du som arbetsgivare kan inte tvinga friska personer att vara hemma utan lön i så kallad frivillig karantän. Däremot kan ni komma överens om exempelvis hemarbete eller att personen är hemma frivilligt med lön. I Sverige är det både god sed och praxis att en arbetstagare har rätt att arbeta och uppbära lön från sin arbetsgivare, säger Lise-Lotte Argulander.

Information om Covid-19

Det bästa sättet att agera är som nämnts ovan att hålla sig uppdaterad med aktuell information. Men var hittar man den?

− Jag rekommenderar informationen som finns på Arbetsmiljöverkets webbplats om hur du som arbetsgivare ska tänka när det gäller riskbedömningar. Webbplatsen krisinformation.se har en bra sammanställning av olika myndigheters råd och rekommendationer, bland annat från UD vad som gäller för resor. Sist men inte minst har Folkhälsomyndigheten en bra sida med frågor och svar om Coronaviruset, säger Lise-Lotte Argulander.

Låg risk smittas av Covid-19 i Sverige

Spridningen av det nya Coronaviruset Covid-19 är inte längre enbart koncentrerad till krisen i Hubeiprovinsen i Kina där Wuhan är provinshuvudstad. Inhemska fall har konstaterats i Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia, USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

I Sverige har en kvinna som besökt Wuhanområdet diagnostiserats med Coronaviruset. Men Folkhälsomyndigheten är noga med att understryka att enstaka fall inte är samma sak som smittspridning. Myndigheten gör fortfarande bedömningen att risken är mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige ”i samband med enstaka importfall (annat än till enstaka nära kontakter).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap